Návrhy a realizace

Návrhy zahrad zpracováváme na počítači a na základě půdorysu vytvoříme prostorové zobrazení (pohled z libovolného místa pozemku). Můžeme tak sledovat růst dřevin po výsadbě a barevné změny v průběhu roku (květy, plody) nebo Vám můžeme znázornit zastínění Sadba rostlin​pozemku v libovolnou denní dobu v průběhu celého roku. 

Na základě vašich požadavků a přání s přihlédnutím k dané lokalitě a stanovišti Vám vypravujeme návrh na úpravu vaší zahrady. Budou brány v úvahu půdní, světelné a klimatické podmínky i stávající prvky.

Návrh obsahuje:

 • Kompoziční řešení v půdorysu
 • Perspektivní pohledy z různých míst vaší zahrady
 • Seznam rostlin s českými i latinskými názvy
 • instalace automatických zavlažovacích systémů
 • Rozpočet s orientačními cenami námi dodávaných rostlin

Je možné objednat i další alternativní návrhy. Návrhy tiskneme ve formátu A4 v barevném provedení. Barevné perspektivní pohledy na svou budoucí zahradu můžete shlédnout přímo na obrazovce PC monitoru a případně měnit návrh do vámi požadované podoby a konzultovat do větších podrobností. Tuto službu nabízíme po vzájemné dohodě.  

Cena návrhu závisí na velikosti pozemku, na množství prvků a rostlin a na celkové náročnosti provedení. 

Zahrada​Realizujeme:

 •    Veřejnou zeleň měst a obcí
 •    Parky
 •    Sportovní areály
 •    Dětská hřiště
 •    Uliční a silniční stromořadí
 •    Zahrady u rodinných domů
 •    Reprezentační prostory v areálech firem
 •    Střešní zahrady
 •    Rekultivace
 •    Protierozní výsadby
 •    Přírodně krajinářské výsadby
 •    Zemní práce

Zahrada​Zabýváme se budováním:

 •    Potoků, kaskád, vodopádů
 •    Jezírek
 •    Jezer na koupání
 •    Skalek a skalnatých partií
 •    Cest, cestiček a šlapáků
 •    Výsevem různých typů trávníků
 •    Dodávkou a pokládkou travních koberců
 •    Kvetoucích luk